دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تابستان 1395 
9. تأثیر تغییر اقلیم بر خصوصیات بارندگی دوره آینده (مطالعه موردی: استان گلستان)

صفحه 75-84

بهناز یازرلو؛ مهدی ذاکری ‌نیا؛ محمد عبدالحسینی؛ حسین شریفیان


13. برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم‌آباد

صفحه 117-123

کبری نامداریان؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه؛ عباس ملکی


17. ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های ریزمقیاس‌سازی دمای هوای روزانه برای برخی از مناطق ایران

صفحه 153-166

فرزین پرچمی عراقی؛ سیّد مجید میرلطیفی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ عدنان صادقی لاری


22. شبیه‌سازی عددی جریان و رسوب با مدل CCHE2D(مطالعه موردی: پیچانرود پایین‌دست سد میناب)

صفحه 193-197

غلامرضا خسروی؛ احمد نوحه گر؛ اسدالله خورانی؛ سیروس ارشادی؛ محمد فتحی