دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 45، تابستان 1401 
10. کاربرد پسماندهای آلی مختلف و بیوچارآن‌ها برای اصلاح یک خاک شور-سدیمی

10.22034/iwrj.2022.13797.2387

ملیحه فولادی دورهانی؛ محمد شایان نژاد؛ حسین شریعتمداری؛ محمدرضا مصدقی