حذف یون‌های کلسیم، منیزیم، کلر و بی‌کربنات از آب شور با استفاده از جاذب‌های اصلاح شده

نویسندگان

چکیده

به علت هزینه بالای انرژی،‏ شوری زدایی از آب‌های شور به ‌وسیله روش‌های ارزان قیمت از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین علت تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن راه حل مناسب و ارزان در مراکز علمی و تحقیقاتی در جریان است. در این راستا موضوع تحقیق حاضر تعیین شدت جذب یون‌های کلسیم،‏ منیزیم،‏ کلر و بی‌کربنات از محلول آب شور توسط پوسته بادام به عنوان یک جاذب آلی و بنتونیت به عنوان یک جاذب معدنی در حالات معمولی،‏ اصلاح شده اسیدی و اصلاح شده بازی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین جذب کلسیم (?‎/? درصد)،‏ کلر (?‎/? درصد) و بی‌کربنات (?‎/?? درصد) توسط پوسته بادام به ترتیب در حالات بازی،‏ معمولی و اصلاح شده اسیدی و بیشترین جذب یون منیزیم (?? درصد) توسط بنتونیت معمولی از آب شور حاصل شد. همچنین ترکیب پوسته بادام اسیدی و بنتونیت بازی در مقایسه با جاذب‌های مجزا،‏ درصد جذب کلسیم و منیزیم را افزایش داد. البته این افزایش در مورد ترکیب رزین کاتیونی و جاذب‌های اصلاح شده مذکور به مراتب بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-- oval of Ca2+, Mg2+, Cl- and HCO3- from Saline Water by Modified Sorbents

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Javad Mirzaei
  • Behzad Ghorbani
  • Hadi Moazed
  • Jahangir Abedi Koupai
  • Esmaeil Salahi
  • Reza Poorvaezi roukard
چکیده [English]

Due to high cost of energy, desalination of saline waters by low-cost methods is important. Therefore, widespread investigations have taken place to achieve appropriate and low-cost solution. The objective of this work was to determine the rate of sorption of Ca?+, Mg?+, Cl- and HCO?- by bentonite (as inorganic sorbent) and almond shell (as organic sorbent) in raw, acid washed and base washed conditions. The results showed, maximum sorption of Ca?+ (?.?%), Cl- (?.?%) and HCO?- (??.?%) occurred by basic, raw and acidic almond shell respectively. Raw bentonite removed maximum content of Mg?+ (??%). Likewise, combination of acidic almond shell and basic bentonite as compared with single sorbent, increased the percent of sorption of Ca?+ and Mg?+. However, the increase in combination of cationic resin and mentioned modified sorbents was far more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bentonite-Anion-Desalination-Cation-Modified sorbent.-Cationic resin-Almond shell-