تعیین الگوی بهینه کشت در سیستم آبیاری قطره‌ای با استفاده از بهره‌وری اقتصادی آب کاربردی در شهرستان ارزوئیه

نویسندگان

چکیده

از مشکلات اساسی کشاورزی در کشورهای در حال توسعه،‏ عدم بهره‌وری مطلوب به دلیل تخصیص نامناسب منابع تولید است. برای انتخاب مناسب‌ترین محصول زراعی جهت کشت،‏ طی دو سال ???? و ???? تحقیقی در ? مزرعه در شهرستان ارزوئیه انجام شد. برای تعیین بهره‌وری آب کاربردی،‏ داده‌های لازم برای محصولات عمده منطقه (پنبه،‏ گندم, چغندرقند و ذرت دانه‌ای) جمع‌آوری شد و سپس مقدار بهره‌وری آب کاربردی برای هر کدام از محصولات،‏ در تمام مزارع محاسبه گردید و با انجام محاسبات اقتصادی،‏ درآمد خالص و بهره‌وری اقتصادی آب کاربردی به ازای هر واحد از حجم آب تعیین شد. نتایج به دست آمده در طول دو سال تحقیق،‏ نشان داد که حداکثر و حداقل بهره‌وری آب کاربردی در بین چهار محصول مورد بررسی،‏ به ترتیب در زراعت چغندرقند و پنبه به مقدار ??‎/? و ??‎/? کیلوگرم بر متر مکعب است. بهره‌وری اقتصادی آب کاربردی نیز برای محصولات گندم،‏ چغندرقند،‏ ذرت دانه‌ای و پنبه در طول دو سال کشت در هر چهار مزرعه بررسی شد و به ترتیب بین ????-????،‏ ????-????،‏ ????-???? و ????-???? ریال بر متر مکعب متغیر است. با استفاده از مقادیر بهره‌وری اقتصادی آب کاربردی،‏ اولویت‌ کشت محصولات مختلف‌ در مزارع ? تا ?،‏ اولین انتخاب ذرت دانه‌ای و در تمامی مزارع آخرین انتخاب گندم تعیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the optimal cropping pattern in a drip irrigation system by water economic efficiency in Orzoueyeh region

نویسندگان [English]

  • r a
  • n y
چکیده [English]

One of the main agricultural problems in developing countries is the lack of optimal productivity due to unsuitable allocation of resources. In order to select appropriate crops for cultivation in Orzoueyeh region, this research was conducted in years ???? and ???? on four farms. To determine water use efficiency, regional data for major products includinge cotton, wheat, sugar beet, and maize were collected and the amount of water use efficiency for each of the products of different fields was calculated. Economic, net Benefit and water economic efficiency per unit of water volume were calculated. The results showed that maximum water use efficiency was in sugar beet cultivation (?.?? kg/m?) and the minimum was in cotton (?.?? kg/m?). Water economic efficiency was determined for the various products. The results indicated that this indicator for wheat, sugar beet, corn, and cotton were changed between ????-????, ????-????, ????-???? and ????-????, respectively. Finally, the priorities of different crops were determined from a water economic efficiency perspective in selected fields. Accordingly, the priority for fields of ? to ? was determined to be corn and also wheat was determined as the last priority in all fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip irrigation-Pattern cultivation-Water.-Efficiency economic-Orzoueyeh-Water use efficiency-