برآورد معادلات جریان و ضریب دبی دریچه های سالونی در شرایط مستغرق، با استفاده از رابطه مومنتم


عنوان مقاله [English]

Estimating flow And discharge Coefficient Equations for Lopac Gate In Submerged Condition, Based on the Momentum Equation

نویسندگان [English]

  • Dr M. Monem
  • Fatemeh Yousofvand
  • Mohammad Reza Kavianpour

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submerged flow-Discharge coefficient-Momentum equation-Lopac gate-Discharge-