بررسی آزمایشگاهی مشخصه‌های پروفیل سرعت بدنه جریان غلیظ در شرایط بستر متحرک


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on Body Velocity Profile Characteristics of Turbidity Current over a Mobile Bed

نویسندگان [English]

  • azam sharifnejad
  • seyyed mahmoud kashefipour
  • mehdi ghomeshi

کلیدواژه‌ها [English]

  • bed form-body of turbidity current-velocity profile.-mobile bed-