مدل تحلیلی تغییرات عمق آب در کانال پایین دست تقاطع چهارشاخه با جریان زیربحرانی


عنوان مقاله [English]

Analytical model for variations of water depth in downstream channel of four-branch junction with subcritical flow

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hossein Hosseini
  • Davood Farsadi Zadeh
  • Ali Hossein zadeh Dalir
  • Ali Hossein zadeh Dalir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downstream channel-Analytical model-Water depth.-Four-branch junction-Subcritical flow-