کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی روش های مختلف SOM-AI برای پیش‌بینی سطح آب‌زیرزمینی(مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-105

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد


3. اصلاح و بهینه سازی مدل DRASTIC با استفاده از عامل شوری به منظور ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت سرخون

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 185-192

فاطمه ریاحی؛ احمد نوحه گر؛ مجید خیاط خلقی؛ حسن وقارفرد


4. بکارگیری الگوریتم ژنتیک در تعیین پارامترهای منطق فازی برای بهینه سازی هیدروگراف خروجی مخزن سد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-45

نینا اسدی پور؛ مهران کرمی؛ بابک شاهی ن‍ژاد