کلیدواژه‌ها = جذب
تعداد مقالات: 6
1. اثر زهکشی کنترل‌شده بر تغییرات غلظت آهن در زهاب خروجی و جذب آن در گیاه ذرت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-14

وریا صوفی احمدی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدعلی ناصری؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ حمیدرضا متقیان


2. بررسی سینتیک و ایزوترم جذب مس از محلولهای آبی توسط نی و پوشال نیشکر

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-84

معصومه فراستی؛ سمیرا حقیقی؛ شکوفه برون


3. بررسی استفاده از ساقه برنج برای حذف کروم از محیط آبی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-132

فاطمه سلطانی؛ شایان شامحمدی


4. جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 197-204

مریم آسمان رفعت؛ سید حسن طباطبائی؛ مسعود نوشادی


5. تأثیر تغییر غلظت کربن فعال بر زمان تعادل و کارآیی حذف فلز نیکل از محیط آبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 215-217

شایان شا‌محمدی؛ مژده سالاری بردسیری


6. حذف نیترات از زه‌آب کشاورزی با استفاده از زئولیت اصلاح شده

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 117-124

علی مهدوی مزده؛ عبدالمجید لیاقت؛ یحیی شیخ محمدی