کلیدواژه‌ها = جذب
تعداد مقالات: 6
1. اثر زهکشی کنترل‌شده بر تغییرات غلظت آهن در زهاب خروجی و جذب آن در گیاه ذرت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-14

وریا صوفی احمدی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدعلی ناصری؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ حمیدرضا متقیان


2. بررسی سینتیک و ایزوترم جذب مس از محلولهای آبی توسط نی و پوشال نیشکر

دوره 11، شماره 1، بهار 1397

معصومه فراستی؛ سمیرا حقیقی؛ شکوفه برون


3. بررسی استفاده از ساقه برنج برای حذف کروم از محیط آبی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-132

فاطمه سلطانی؛ شایان شامحمدی


4. جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 197-204

مریم آسمان رفعت؛ سید حسن طباطبائی؛ مسعود نوشادی


5. تأثیر تغییر غلظت کربن فعال بر زمان تعادل و کارآیی حذف فلز نیکل از محیط آبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 215-217

شایان شا‌محمدی؛ مژده سالاری بردسیری


6. حذف نیترات از زه‌آب کشاورزی با استفاده از زئولیت اصلاح شده

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 117-124

علی مهدوی مزده؛ عبدالمجید لیاقت؛ یحیی شیخ محمدی