کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-18

سعید بختیاری؛ سید اسداله محسنی موحد؛ مهنوش مقدسی؛ داود داودمقامی


2. ارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری بر سیل خیزی حوزه آبخیز رامیان با استفاده از مدل HEC-HMS

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-26

علی نجفی نژاد؛ عبدالرسول تلوری؛ مریم تاجیکی


4. تعیین کارآیی سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (مطالعه موردی: باغ هلو و مرکبات شهرستان کردکوی)

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-76

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی


5. ارزیابی کمی تاثیر عملیات آبخیزداری در حوزه‌ی آبخیز حاجی قوشان، استان گلستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 181-185

یوسف نبی پور؛ مهدی وفاخواه؛ حمیدرضا مرادی


6. بررسی جریان نزدیک‌شونده در اطراف لوله زهکش با پوشش پوسته برنج(مطالعه موردی: پروژه ران بهشهر)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-34

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجتبی اکرم