کلیدواژه‌ها = جهش هیدرولیکی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه زمانی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست حوضچه آرامش با شیب معکوس

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی


2. توسعه معادلات تئوری صریح برای برآورد نسبت عمق ثانویه جهش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-166

امیر کاسی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ جواد فرهودی


3. اثر زبری بستر بر مشخصات جهش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-100

مهدی دستورانی؛ محسن نصرآبادی


4. مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا با شیب کف معکوس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 121-130

امیر کاسی؛ جواد فرهودی؛ مهدی اسمعیلی ورکی