کلیدواژه‌ها = شیب معکوس
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب معکوس و پله منفی ابتدایی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 35-43

10.22034/iwrj.2021.11163

کیخسرو صیادی؛ منوچهر حیدرپور؛ زهرا قدم پور


2. بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-96

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده‌دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


3. اثر زبری بستر بر مشخصات جهش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-100

مهدی دستورانی؛ محسن نصرآبادی


4. مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا با شیب کف معکوس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 121-130

امیر کاسی؛ جواد فرهودی؛ مهدی اسمعیلی ورکی