کلیدواژه‌ها = شیب معکوس
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب معکوس و پله منفی ابتدایی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

کیخسرو صیادی؛ منوچهر حیدرپور؛ زهرا قدم پور


2. بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-96

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده‌دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور


3. اثر زبری بستر بر مشخصات جهش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-100

مهدی دستورانی؛ محسن نصرآبادی


4. مطالعه تئوری و آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی واگرا با شیب کف معکوس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 121-130

امیر کاسی؛ جواد فرهودی؛ مهدی اسمعیلی ورکی