کلیدواژه‌ها = حوزه آبخیزمعرّف خامسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رسوب‌نمودهای رگبار در حوزه آبخیزمعرف خامسان

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 217-221

سمیه فضلی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان