کلیدواژه‌ها = کارآیی مصرف آب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد گیاه ذرت در سیستم آبیاری قطره‌ای نواری سطحی با فاصله و الگوهای مختلف نوارها

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 205-208

حمیدرضا فولادمند؛ علی اکبر زرین بال؛ محمد رضا هنر؛ سید ابراهیم دهقانیان


2. تأثیر زهکشی کنترل‌‌شده و شوری آب آبیاری بر عملکرد سورگوم،کاهش زه‌آب و کارآیی مصرف آب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-66

نگار شریفی‌مود؛ فرهاد میرزائی؛ مسعود پارسی نژاد