کلیدواژه‌ها = گرفتگی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر کودآبیاری بر عملکرد چند نوع قطره‌چکان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 235-239

فریده انصاری سامانی؛ سعید برومند نسب


2. مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 53-62

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ تیمور سهرابی؛ حسن توفیقی؛ عبدعلی ناصری