کلیدواژه‌ها = کربنات کلسیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف، انتقال و انتشار کادمیم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 221-226

علی مهدوی مزده؛ آناهیتا اسماعیلیان؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالمجید لیاقت


2. مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 53-62

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ تیمور سهرابی؛ حسن توفیقی؛ عبدعلی ناصری