کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 4
1. واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای کلزا در شرایط مزرعه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-17

حجت‌اله اروانه؛ فریبرز عباسی


2. بررسی اثر کم آبیاری و پتاسیم بر عملکرد دانه و روغن گیاه کلزا در منطقه شهرکرد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 67-74

مرضیه قادری‌قهفرخی؛ احمد محمدی؛ رامین ایرانی‌پور؛ مجید فرزان


4. اثر توأم کم‌آبیاری و شوری بر میزان عناصر غذایی و ماده خشک کلزا و پروفیل شوری خاک تحت شرایط گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 65-76

سمیه سلطانی؛ سید فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی‌زاده فرد