کلیدواژه‌ها = گشتاورهای خطی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبخیز کارون بزرگ به کمک گشتاورهای خطی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 169-174

مهدی رادفر؛ علی اکبر شهرباف؛ روح الله فتاحی؛ افشین هنربخش


2. تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در حوضه آبریز کشف‌رود با استفاده از روش گشتاورهای خطی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 223-228

رضا براتی؛ مهدی اژدری مقدم؛ مسعود آرامی فدافن


3. تحلیل فراونی منطقه‌ای مقادیر جریان کم در منطقه جیرفت با استفاده از روش گشتاورهای خطی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 45-54

علی سرحدی؛ سعید سلطانی؛ رضا مدرس