کلیدواژه‌ها = شبکه آبیاری
تعداد مقالات: 3
1. تعیین برنامه مناسب آبیاری گیاهان عمده زراعی و باغی در شبکه سنتی آبیاری دشت هنام لرستان

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 87-95

مهدی پناهی؛ سینا ملاح؛ سعید غالبی؛ محمدرضا امداد


2. بررسی عملکرد و پیشنهاد مناسب‌ترین سازه‌های کنترل در کانال‌های آبیاری با مدل هیدرودینامیک CanalMan

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-154

محسن صفوی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمدجواد منعم؛ عاطفه پرورش ریزی


3. بررسی میزان برداشت ماهانه آب زیرزمینی در محدوده شبکه‌های عمده آبیاری زاینده‌رود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 19-26

مختار میران‌زاده؛ علیرضا مامن‌پوش