کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
تعداد مقالات: 4
3. اثر دفلکتور در سرریز جامی شکل همراه با کانال نزدیک شونده روی طول پرش و تلفات انرژی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 63-71

محدثه صادقی عسکری؛ سید حبیب موسوی جهرمی


4. بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش گروه شمع‌ها بر عمق آب‌شستگی در پایه‌های پل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-103

عطا امینی؛ افشین اقبال زاده