کلیدواژه‌ها = راندمان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عملکرد هیدرولیکی، فنی و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ آبرسانی روستاهای استان ایلام

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 11-19

علیرضا حسینی؛ جعفر مامی زاده؛ لیلی شفیعی؛ نبی یاسمی


2. ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-18

سعید بختیاری؛ سید اسداله محسنی موحد؛ مهنوش مقدسی؛ داود داودمقامی


3. حذف نیترات از آبهای زیرزمینی بصورت درجا با منابع کربنی مایع

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 147-159

فریده انصاری سامانی؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ ابراهیم علایی


4. بهینه‌یابی طول جویچه و دبی جریان در آبیاری جویچه‌ای

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-34

مریم نوابیان؛ مهرناز مسلمی کوچصفهانی