کلیدواژه‌ها = آبیاری بارانی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-18

سعید بختیاری؛ سید اسداله محسنی موحد؛ مهنوش مقدسی؛ داود داودمقامی


4. تاثیر دو روش آبیاری بارانی و شیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم پنبه در گرگان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 37-43

قربان قربانی نصرآباد؛ عبدالرضا قرنجیکی