کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آب‌ زیرزمینی دشت تسوج با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره AHP و ANP

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 157-169

امید کریمی؛ اسماعیل اسدی؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد


2. مدلسازی اندرکنش سطح آب دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی با استفاده از GMS

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-137

سمانه دادآفرید؛ بهزاد حصاری؛ هیراد عبقری


3. پتانسیل‌یابی منابع آب کارست کوه‌های دوان و شاپور براساس تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-100

مجید دشتی برمکی؛ محسن رضایی؛ جواد اشجاری