کلیدواژه‌ها = فاضلاب تصفیه شده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بهبود بهره‎وری آب با بکارگیری سامانه استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی برای گیاه جو

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 81-90

مهدی علیخاصی؛ مهدی کوچک زاده؛ علیرضا توکلی؛ رمضان طهماسبی


2. استفاده از تصفیه زمینی در کاهش برخی از ترکیبات پساب شهری با استفاده از ستون خاک

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-147

حمیدرضا جوانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی نادری درباغشاهی