کلیدواژه‌ها = کم‌آبیاری
تعداد مقالات: 7
4. اثر اعمال مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره وری اقتصادی آن

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-77

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ حسن ابراهیمی راد؛ حنیف عبدلی


5. کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ذرت دانه‌ای تحت تأثیر خشکی موضعی ریشه در منطقه کرمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-113

عباس رضائی استخروئیه؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ محمد جواد خانجانی


6. افزایش بهره‌وری آب پنبه با فاضلاب تصفیه شده شهری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 167-175

شهرام کریمی؛ رسول اسدی


7. اثر توأم کم‌آبیاری و شوری بر میزان عناصر غذایی و ماده خشک کلزا و پروفیل شوری خاک تحت شرایط گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 65-76

سمیه سلطانی؛ سید فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی‌زاده فرد