کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
تعداد مقالات: 4
2. شبیه‌سازی رواناب و فرسایش خاک با استفاده از روش اتوماتای سلولی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 123-131

هادی ثانی‌خانی؛ علی خراسانی؛ یعقوب دین پژوه


3. اثر کاربری ‌اراضی مختلف حوضه سد زاینده‌رود علیا در تولید رسوب با استفاده از GIS

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 143-152

مهدی پژوهش؛ منوچهر گرجی؛ سید محمود طاهری؛ فریدون سرمدیان؛ جهانگرد محمدی؛ حسین صمدی


4. اندازه‌گیری فرسایش پاشمانی و رابطة آن با شدت بارندگی در استان کردستان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-24

حسین خالدیان؛ سید‌صابر شاهویی