کلیدواژه‌ها = آب‌شستگی
تعداد مقالات: 13
1. مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آب‌شستگی موضعی اطراف پایه پل

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-116

الهام ایزدی نیا؛ منوچهر حیدرپور


2. مدل‌سازی عددی آبشستگی در محل تنگ‌شدگی آبراهه با استفاده از مدل SSIIM

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 81-88

سهیل عباسی؛ حسین صمدی بروجنی؛ جواد غفاری گوشه؛ مرجان پارس مهر


3. تعیین بهترین الگوی پوشش ژئوتکستایل برای کاهش آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های استوانه‌ای

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 69-77

علی نوری امام زاده یی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمدرضا نوری امام زاده یی؛ بهزاد قربانی


5. بررسی تأثیر طول سرریز مستغرق بر تغییرات توپوگرافی بستر در خم 90 درجه‌ تند

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 159-163

هدی مشکورنیا؛ محمود شفاعی بجستان


6. تأثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آب‌شستگی اطراف پایه پل

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 135-142

سید جواد مشکواتی تروجنی؛ محسن مسعودیان؛ سید مجتبی صانعی؛ میر خالق ضیاء تبار احمدی


7. پیش‌بینی عمق آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال‌ها با مقطع مرکب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-117

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


8. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شرایط هندسی و هیدرولیکی بر مشخصات آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های کج با فونداسیون

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-148

مهدی اسمعیلی ورکی؛ سعید موسی‌پور؛ محمد حاتم جعفری


9. بررسی تأثیر زاویه جام بر ابعاد آب‌شستگی در پایین‌دست پرتاب کننده جامی مستغرق

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 185-195

سحر پناهی؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ امیر حسین ناظمی


10. بررسی اثر نصب طوق در کاهش آب‌شستگی تکیه‌گاه‌های قائم نیم‌دایره‌ای پل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-8

میکاییل مرادپور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین زاده دلیر


11. بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش گروه شمع‌ها بر عمق آب‌شستگی در پایه‌های پل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-103

عطا امینی؛ افشین اقبال زاده


12. کنترل آب‌شستگی تکیه‌گاه پل در قوس رودخانه با استفاده از سنگ‌چین

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-82

مهوش منصوری هفشجانی؛ محمود شفاعی بجستان


13. کنترل آب‌شستگی موضعی توسط طوقه‌های مربعی شکل در اطراف پایه پل در قوس‌های 180 درجه

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 53-60

علیرضا مسجدی؛ محمود شفاعی بجستان؛ علی مطیع