کلیدواژه‌ها = زهکشی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی بهره‌برداری از واحدهای عمرانی شبکه آبیاری دشت فومنات براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-17

مریم شادپوررشتی؛ نادر پیرمرادیان؛ احسان قانع؛ فاطمه باقری


3. مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 53-62

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ تیمور سهرابی؛ حسن توفیقی؛ عبدعلی ناصری