کلیدواژه‌ها = واسنجی
تعداد مقالات: 7
1. مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز رودخانه تلوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-49

فواد ناصرآبادی؛ رضا قضاوی؛ مهدی ذاکری‌نیا


2. واسنجی شاخص خشکسالی پالمر در ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397

سارا آزادی؛ سعید سلطانی کوپایی؛ منیره فرامرزی؛ سعید پورمنافی


3. پیش‌بینی اثر متقابل آبخوان- رودخانه در دشت دوسلق، استان خوزستان با استفاده از مدل MODFLOW

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 139-147

منوچهر چیت سازان؛ زهرا جوادچاوشی؛ حمیدرضا ناصری


4. ارزیابی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در واسنجی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی SWAT

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 99-109

آزاده جباری؛ حسن ترابی پوده؛ مجید حسینی؛ امیر حمزه حقی آبی


6. کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

میلاد قلعه بان تکه داش؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی؛ عزیزالله ایزدی


7. واسنجی مدل آیدین- اویگر در برآورد تبخیر از خاک شور تحت کاربرد سه مدیریت تلفیقی آب شور در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-10

طاهره رئیسی؛ سید حسن طباطبائی؛ حبیب بیگی هرچگانی