کلیدواژه‌ها = تنش برشی بستر
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب معکوس و پله منفی ابتدایی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

کیخسرو صیادی؛ منوچهر حیدرپور؛ زهرا قدم پور


2. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازی و پولکی بر تنش برشی بستر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397

پری ملکی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح اله فتاحی نافچی؛ داریوش ملکی


3. تأثیر ایجاد موج‌های سطحی در رسوب‌شویی رسوبات تجمع یافته در بستر کانال‌های انتقال آب با مقطع مستطیلی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-157

سجاد ویسی؛ محمدحسین امید؛ علیرضا وطن خواه