کلیدواژه‌ها = تنش برشی بستر
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب معکوس و پله منفی ابتدایی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 35-43

10.22034/iwrj.2021.11163

کیخسرو صیادی؛ منوچهر حیدرپور؛ زهرا قدم پور


2. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازی و پولکی بر تنش برشی بستر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-8

حسین صمدی بروجنی؛ پری ملکی؛ روح اله فتاحی نافچی؛ داریوش ملکی


3. تأثیر ایجاد موج‌های سطحی در رسوب‌شویی رسوبات تجمع یافته در بستر کانال‌های انتقال آب با مقطع مستطیلی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-157

سجاد ویسی؛ محمدحسین امید؛ علیرضا وطن خواه