کلیدواژه‌ها = ضریب شدت جریان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی آزمایشگاهی ضریب دبی سازه ترکیبی کالورت-سرریز کلید پیانویی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 25-36

الهام ایزدی نیا؛ مژده امیدوار


2. بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبگذاری بر ضریب شدت جریان سرریزهای مثلثی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1397

سید علی ایوب زاده؛ علیرضا عسکری نژاد؛ جمال محمد ولی سامانی


3. بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان سرریز جانبی لبه تیز ذوزنقه ای

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 123-133

هانی تبریزی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ بهزاد قربانی