کلیدواژه‌ها = شهرکرد
تعداد مقالات: 5
2. اثر اعمال مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره وری اقتصادی آن

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-77

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ حسن ابراهیمی راد؛ حنیف عبدلی


3. تعیین ضرایب گیاهی یگانه و دوگانه کتان روغنی در دشت شهرکرد

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-122

ژاله نوروزی؛ احمدرضا قاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی


4. بررسی اثرتغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل و شبیه سازی پارامترهای اقلیمی با مدل SIMETAW

دوره 12، شماره 1، تابستان 1397

امیر سلطانی محمدی؛ فاطمه برادران؛ زهرا ایزدپناه


5. اثر آبیاری با پساب تصفیه‌شده شهری بر توزیع سرب و نیکل در اندام فلفل‌سبز و خاک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-70

مریم مرادمند؛ حبیب بیگی هرچگانی