کلیدواژه‌ها = لجن فاضلاب شهری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوی رطوبتی در خاکهای آب‌گریزشده توسط لجن فاضلاب شهری در جریان دو بعدی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-80

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ شجاع قربانی دشتکی