کلیدواژه‌ها = آب‌گریزی خاک
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوی رطوبتی در خاکهای آب‌گریزشده توسط لجن فاضلاب شهری در جریان دو بعدی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ محمد رضا نوری امامزاده ای؛ شجاع قربانی دشتکی