کلیدواژه‌ها = سرریز پلکانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه‌بیشه)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 139-149

امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمد رضا کاویانپور


2. بررسی آزمایشگاهی محل شروع هواگیری جریان روی سرریزهای پلکانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397

امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ غلامرضا عزیزیان؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمد کاکویی شورکائی