کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 19
1. ارزیابی آثار آتشفشان بر تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدلسازی کمی و کیفی آبخوان خاش

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 141-152

هادی عاقبت بخیر؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حمید کاردان مقدم


2. ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت نکارود با استفاده از مدل‌ DRASTIC

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 141-152

سیده عالمه صباغ؛ مریم مروتی؛ مریم پناهنده؛ مهدی تازه


3. کاربرد رویکرد بیلان جرمی در ارزیابی تغییرات تبادل آب‏های سطحی و زیرزمینی در زیرحوضه لنجانات

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 127-136

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی؛ روح الله فتاحی؛ حسین صمدی بروجنی


4. مدلسازی اندرکنش سطح آب دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی با استفاده از GMS

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-137

سمانه دادآفرید؛ بهزاد حصاری؛ هیراد عبقری


5. حداقل جریان مورد نیاز زاینده رود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدوده ی شهر اصفهان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 163-173

فرید فضیله؛ غلامحسین کرمی؛ رسول اجل لوئیان


6. مدل‌سازی نیترات در آبخوان آبرفتی اسدآباد و ارزیابی آسیب‌پذیری

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-113

بلال اروجی؛ ثمر مرتضوی؛ زینب فلاح کریمی؛ عباس اروجی


8. ارزیابی تواتر نمونه‌برداری از منابع آب زیرزمینی در شناسایی مشخصات منبع آلودگی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 113-121

فرهاد خام چین مقدم؛ سیدناصر باشی ازغدی


9. بررسی اثر کیفیت آب‌های زیرزمینی بر بیابان‌زایی دشت مهران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-32

عبدالرضا محمدی؛ حاجی کریمی؛ زاهده حیدری زادی


11. بررسی آثار تغییر روش‌های آبیاری از سنتی به مدرن بر جبران کسری مخزن آب زیرزمینی در دشت نیشابور با مدل SWAP

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-133

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مهدی اکبری؛ سید حسین صدرقائن


12. جداسازی جریان پایه از رواناب سطحی با استفاده از روش‌های ایزوتوپی و ردیاب‌های هیدروشیمیایی (مطالعه موردی: حوضه کارستی ابوالعباس)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 187-196

علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ حسین محمدزاده؛ فریدون رادمنش


13. تعیین الگوی کشت بهینه جهت جلوگیری از افت آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم PSO

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-146

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده


14. نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره‌ای

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-44

سیده سمیرا حشمتی؛ حبیب الله بیگی هرچگانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ سید حسن طباطبائی


15. تغییرات غلظت نیترات و نیتریت آب‌های زیرزمینی شهرستان اراک طی سال‌های 1386-1382

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 199-204

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی


16. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با مدل ریاضی MT3DMS (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 203-207

عباس زمزم؛ محمد باقر رهنما


17. ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مثال موردی: دشت نیشابور)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 171-180

عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده


18. بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 9-17

رضا لاله زاری؛ سید حسن طباطبائی؛ نبی اله یار علی


19. بررسی میزان برداشت ماهانه آب زیرزمینی در محدوده شبکه‌های عمده آبیاری زاینده‌رود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 19-26

مختار میران‌زاده؛ علیرضا مامن‌پوش