کلیدواژه‌ها = یزد
تعداد مقالات: 3
1. تعیین نیاز آبی دو رقم تجاری انار(ملس یزدی و ملس ساوه) در سیستم آبیاری موضعی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 43-51

علی بافکار؛ مصیب کریمی؛ محمد هادی راد


2. بررسی و پیش‌بینی نقش صنایع در آلودگی آبخوان‌های زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی(مطالعه موردی: دشت یزد - اردکان)

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1390، صفحه 61-70

هادی زارعی محمودآبادی؛ سید مسعود میرحسینی؛ سید مسعود منوّری


3. اثر توأم کم‌آبیاری و شوری بر میزان عناصر غذایی و ماده خشک کلزا و پروفیل شوری خاک تحت شرایط گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 65-76

سمیه سلطانی؛ سید فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی‌زاده فرد