کلیدواژه‌ها = رودخانه
تعداد مقالات: 4
1. اولویت‌‌بندی سیاست‌های راهبردی استحصال حقابه رودخانه‌های مرزی ایران به روش AHP و ANP

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 39-51

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد جواد زینلی؛ بهاره سادات همراز


2. تخمین ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397

روح‌اله نوری؛ بهزاد قیاسی؛ عبدالرضا کرباسی؛ ژیکیانگ دنگ


3. بررسی تأثیر طول سرریز مستغرق بر تغییرات توپوگرافی بستر در خم 90 درجه‌ تند

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 159-163

هدی مشکورنیا؛ محمود شفاعی بجستان


4. بررسی اثر تعداد، موقعیت و زاویه صفحات مستغرق در محل تکیه گاه پل بر عمق آبشستگی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-153

خیرالله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان