کلیدواژه‌ها = سیلاب
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عددی جریان سیلاب در شبکه فاضلاب با در نظر گرفتن اثرات مجرای ورودی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 67-76

صادق مودی؛ حسین مهدیزاده؛ مهدی اژدری مقدم


2. تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی واطلاعات ژئومورفولوژیک مطالعه موردی " مخروط افکنه فریزی" در استان خراسان رضوی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-28

زینب ملائی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید محید هاشمی نیا


5. تحلیل ریسک و عدم قطعیت شکست سد خاکی (مطالعه موردی: سد درودزن در استان فارس)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 31-40

احسان گودرزی؛ ناصر شکری؛ مینا ضیائی


6. پهنه بندی سیلاب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 11-22

سعید شعبانلو؛ حسین صدقی؛ بهرام ثقفیان؛ سید حبیب موسوی جهرمی