کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر کاربرد آب شور در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و بهره‌وری آب در گیاه لوبیا قرمز

دوره 15، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 97-105

10.22034/iwrj.2021.11181

زهره شاهرخیان؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ سید حسن طباطبایی؛ علی شاه نظری


3. ارزیابی آلاینده‏های فیزیکی، شیمیایی و زیستی درآبخوان شریف‏ آباد، قم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-43

محمدحسین رحیمی؛ نصرالله کلانتری؛ علی رضا زراسوندی؛ رضا محمدی احمد آبادی


4. بررسی اثر کیفیت آب‌های زیرزمینی بر بیابان‌زایی دشت مهران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-32

عبدالرضا محمدی؛ حاجی کریمی؛ زاهده حیدری زادی


6. بررسی غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه زاینده‌رود

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-106

حامد محمودی کهن؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی


8. تحلیل کیفیت آب در حوضه آبریز رودخانه حله با تکنیک آماری تحلیل عاملی چندمتغیره

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-126

سعیده رمضانی؛ سید حسین هاشمی


9. بررسی شوری آب های زیرزمینی دشت گیلان با توجه به پارامترهای شوری موثر و بالقوه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 169-176

حوری احمدپور؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مجتبی رضایی


10. بررسی روند تغییرات بلند مدت متغیر‌های کیفیت آب رودخانه چهل‌چای (استان گلستان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 155-165

آرش زارع گاریزی؛ امیر سعدالدین؛ واحد بردی شیخ؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


11. بررسی کیفیت آب شرب بندرعباس با استفاده از آنالیز خوشه‌ای و تحلیل عاملی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-82

مسعود نوشادی؛ احمد آذرپیکان؛ احمد نوحه‌گر