کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 10
2. ارزیابی آلاینده‏های فیزیکی، شیمیایی و زیستی درآبخوان شریف‏ آباد، قم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397

محمدحسین رحیمی؛ نصرالله کلانتری؛ رضا محمدی احمد آبادی؛ علی رضا زراسوندی


3. بررسی اثر کیفیت آب‌های زیرزمینی بر بیابان‌زایی دشت مهران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397

عبدالرضا محمدی؛ حاجی کریمی؛ زاهده حیدری زادی


5. بررسی غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه زاینده‌رود

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395

مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ حامد محمودی کهن


6. بهره‌برداری بلند‌مدت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح حوضه آبریز با در نظر گرفتن کیفیت آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-108

اکبر کریمی؛ محمدرضا نیکو؛ رضا کراچیان؛ اکبر مختارپور


7. تحلیل کیفیت آب در حوضه آبریز رودخانه حله با تکنیک آماری تحلیل عاملی چندمتغیره

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-126

سعیده رمضانی؛ سید حسین هاشمی


8. بررسی شوری آب های زیرزمینی دشت گیلان با توجه به پارامترهای شوری موثر و بالقوه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 169-176

حوری احمدپور؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مجتبی رضایی


9. بررسی روند تغییرات بلند مدت متغیر‌های کیفیت آب رودخانه چهل‌چای (استان گلستان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 155-165

آرش زارع گاریزی؛ امیر سعدالدین؛ واحد بردی شیخ؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


10. بررسی کیفیت آب شرب بندرعباس با استفاده از آنالیز خوشه‌ای و تحلیل عاملی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-82

مسعود نوشادی؛ احمد آذرپیکان؛ احمد نوحه‌گر