کلیدواژه‌ها = HEC
تعداد مقالات: 8
2. پتانسیل‌یابی سیل‌خیزی زیرحوضه‌های حوضه معرف امامه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-73

فاطمه کریمی صحنه سرایی؛ علی محمد آخوند علی


4. بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر دبی رودخانه با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لکشا نکارود)

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-43

محمدرضا ریاحی؛ کریم سلیمانی؛ سیدرمضان موسوی؛ معصومه بنی هاشمی


5. تعیین پارامترهای اساسی در فرآیند ذوب برف در تخمین آب‌نگار سیل در حوضه آبریز کارون

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 133-142

فاطمه کاراندیش؛ جهانگیر پرهمت؛ کیومرث ابراهیمی


6. تحلیل آماری رابطه‌های هندسی- هیدرولیکی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب بجنورد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 189-193

محبوبه حاجی بیگلو؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد تقی دستورانی؛ بیژن قهرمان؛ محمدرضا اختصاصی


7. ارزیابی روش‌های مختلف شبیه‌سازی هیدروگراف سیل با استفاده از بسته نرم افزاری HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چهل‌گزی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-38

مریم کریمی؛ حسین ملکی نژاد؛ هیراد عبقری؛ محمد صادق عزیزیان


8. پهنه بندی سیلاب در شبکه رودخانه های استان گلستان با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 11-22

سعید شعبانلو؛ حسین صدقی؛ بهرام ثقفیان؛ سید حبیب موسوی جهرمی