کلیدواژه‌ها = لایسیمتر
تعداد مقالات: 3
1. اثر اعمال مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره وری اقتصادی آن

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-77

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ حسن ابراهیمی راد؛ حنیف عبدلی


2. برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم‌آباد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395

کبری نامداریان؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه؛ عباس ملکی


3. تأثیر زهکشی کنترل‌‌شده و شوری آب آبیاری بر عملکرد سورگوم،کاهش زه‌آب و کارآیی مصرف آب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-66

نگار شریفی‌مود؛ فرهاد میرزائی؛ مسعود پارسی نژاد