کلیدواژه‌ها = نشت
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی پتانسیل نشت از جناح راست سد بهشت آباد با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-40

حسین عابدیان؛ غلامحسین کرمی؛ حاجی کریمی


5. مقایسه کارایی نرم‌افزارهای PLAXIS و MSEEP در برآورد نشت از بدنه سدهای خاکی (مطالعه موردی سد کرخه)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 223-227

امیر حق‌شناس آدرمنابادی؛ حسین صمدی بروجنی


6. شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تأثیر پرده آب‌بند برروی نشت از پی‌های مطبق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-75

پیمان ورجاوند؛ ساناز پوراسکندر؛ داود فرسادی‌زاده؛ اعظم مسعودی