کلیدواژه‌ها = آبیاری
تعداد مقالات: 7
1. تعیین انرژی و اثرات زیست محیطی مصرف آب در تولید گندم استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 113-122

محسن حیدری سلطان آبادی؛ محسن دهقانی


3. اصلاح معادله نفوذ کاستیاکوف جهت اعمال تاثیر رطوبت اولیه خاک

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 157-163

جهانشیر محمدزاده هابیلی؛ منوچهر حیدرپور


4. ارزیابی بهره‌برداری از واحدهای عمرانی شبکه آبیاری دشت فومنات براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-17

مریم شادپوررشتی؛ نادر پیرمرادیان؛ احسان قانع؛ فاطمه باقری


5. تأثیر سوپرجاذبA200 در شرایط تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی گیاه فلفل قلمی (Capsicum frutescence) و بهره‌وری آب

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 107-114

فرشته رستمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علی شاهنظری؛ وحید اکبرپور