کلیدواژه‌ها = توزیع رطوبت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر مغناطیس و ماده آلی بر آب و مشخصات حرکت جبهه رطوبتی در محیط متخلخل

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 23-36

سید هادی ابطحی؛ محمد همتی؛ وحید رضاوردینژاد


2. آنالیز ابعادی الگوی خیسیدگی خاک از کپسول‎های رسی متخلخل

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

حجت قربانی واقعی؛ حسین علی بهرامی؛ فرزین نصیری صالح


3. بررسی توزیع رطوبت- نیترات و عمق نصب لاترال‌ها در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 67-77

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی