کلیدواژه‌ها = جریان آزاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی معادلات جریان و ضریب دبی دریچة سالونی بیضوی و دریچة سالونی مستطیلی در وضعیت آزاد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-8

سید محسن سجادی؛ مصطفی نیسی؛ محمود شفاعی بجستان


2. ضریب دبی جریان برای دریچه‌های قائم

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 153-158

نوید ناصحی اسکویی؛ فرزین سلماسی


3. برآورد ضریب دبی جریان عبوری از دریچه‌های کشویی و قطاعی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 153-167

حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ رضا روشن