نویسنده = محمد علی قربانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل بارش ماهانه بندر انزلی با استفاده از نظریه آشوب در شرایط تغییر اقلیم

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-39

رسول جانی؛ محمد علی قربانی؛ ابوالفضل شمسایی


2. تحلیل طیف توانی (اسپکترومی) برای بررسی مقیاس‌پذیری بارش ماهانه 33 ایستگاه باران‌سنجی ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

مسعود غریب دوست؛ محمد علی قربانی؛ محمد حسن فاضلی فرد؛ اسماعیل اسدی


3. مدل‌سازی تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک اراضی پایاب سد حاجیلرچای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تلفیق زمین آمار و مدل SaltMod

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-31

مینا کاظمی زریون؛ امیرحسین ناظمی؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ محمد علی قربانی