نویسنده = داود فرسادی‌زاده
تعداد مقالات: 16
2. بررسی پدیده کاویتاسیون روی سرریز سد ونیار با استفاده از مدل عددی FLUENT

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 177-180

وحید حسن زاده وایقان؛ یوسف حسن‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ امین عبدی کردانی


3. پیش‌بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه‌های هوشمند

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-168

هادی ثانی‌خانی؛ محمدرضا نیک‌پور؛ داود فرسادی‌زاده؛ محمد مهدی معیری


4. شناسایی مناطق مناسب تشکیل مخزن‌های آب‌های زیرزمینی با استفاده از تکنیک ژئوفیزیک مطالعه موردی: حاشیه رودخانه قره‏چای، ساوه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 217-222

مصطفی مرادی دشت پاگردی؛ احمد نوحه‌‌گر؛ حسن وقارفرد؛ علی پور‌جنایی؛ اباذر مجیدی؛ افشین هنربخش


5. ارزیابی کارایی مدل بارش- رواناب IHACRES در شبیه‌سازی جریان‌های روزانه و ماهانه حوزه آبخیز معرف ناورود استان گیلان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 229-233

فروغ وردیان؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ مهدی زارعی


7. تخمین ضریب‌های جریان برگشتی از نیازها در سطح حوضه آبریز شیان با واسنجی خودکار مدل MODSIM

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-27

ایمان سبززاده؛ سعید علیمحمدی؛ مجتبی شوریان


8. بررسی قابلیت مدل تابع انتقال در تخمین ابعاد هیدروگراف واحد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-45

محمد علی قربانی؛ یوسف حسن‌زاده؛ حکیمه اسدی؛ پیمان یوسفی


9. شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تأثیر پرده آب‌بند برروی نشت از پی‌های مطبق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-75

پیمان ورجاوند؛ ساناز پوراسکندر؛ داود فرسادی‌زاده؛ اعظم مسعودی


10. تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-86

بهزاد رهنما؛ محسن ناصری؛ بنفشه زهرایی


11. مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-96

رضا رستمی جونقانی؛ علی‌نقی ضیائی؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین انصاری؛ سعیدرضا خداشناس


12. بهره‌برداری بلند‌مدت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح حوضه آبریز با در نظر گرفتن کیفیت آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-108

اکبر کریمی؛ محمدرضا نیکو؛ رضا کراچیان؛ اکبر مختارپور


13. بررسی عدم قطعیت بارش بر میزان عملکرد سالانه گندم دیم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 223-228

سمانه سهرابی؛ امید بزرگ حداد


14. تخمین بهره‌وری آب کشاورزی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر MODIS و AVHRR و داده‌ لایسی‌متر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-10

عباس کاویانی؛ تیمور سهرابی؛ پیمان دانش‌کار آراسته


15. ارزیابی هیدروگراف SCS و هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH) در حوضه آبخیز جونقان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 205-208

احمدرضا فتاحی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی؛ خدایار عبداللهی


16. ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بروجن- فرادنبه با استفاده مدل از DRASTIC بر اساس نیترات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 219-224

محسن افروزی؛ حسین محمدزاده