نویسنده = احسان نخعی
تعداد مقالات: 14
1. بهینه‌سازی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم کلنی مورچگان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 171-174

محمد نخعی؛ وهاب امیری؛ احسان احدی دولتسرا


2. بررسی پدیده کاویتاسیون روی سرریز سد ونیار با استفاده از مدل عددی FLUENT

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 177-180

وحید حسن زاده وایقان؛ یوسف حسن‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ امین عبدی کردانی


3. بررسی اثر سوراخ‌آب در کاهش زیرفشار سد انحرافی یوسف کند مهاباد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 187-192

سلیم عزیزی؛ فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی


4. تحلیل آماری رابطه‌های هندسی- هیدرولیکی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب بجنورد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 189-193

محبوبه حاجی بیگلو؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد تقی دستورانی؛ بیژن قهرمان؛ محمدرضا اختصاصی


5. بررسی شرایط خودتنظیفی کانال و سیفون‌های معکوس پای‌پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 195-199

حسین خزیمه‌نژاد؛ محمود شفاعی بجستان؛ رحیم آورند


6. مقایسه کارایی نرم‌افزارهای PLAXIS و MSEEP در برآورد نشت از بدنه سدهای خاکی (مطالعه موردی سد کرخه)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 223-227

امیر حق‌شناس آدرمنابادی؛ حسین صمدی بروجنی


7. ارزیابی کارایی مدل بارش- رواناب IHACRES در شبیه‌سازی جریان‌های روزانه و ماهانه حوزه آبخیز معرف ناورود استان گیلان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 229-233

فروغ وردیان؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ مهدی زارعی


8. کاربرد روش‌های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی(مطالعه موردی: سد دامغان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-63

محمد رضا نیک‌پور؛ زینب سلمانی جلودار؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ هادی ثانی خانی؛ فریناز شجاع


9. شبیه‌سازی فیزیکی و عددی تأثیر پرده آب‌بند برروی نشت از پی‌های مطبق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-75

پیمان ورجاوند؛ ساناز پوراسکندر؛ داود فرسادی‌زاده؛ اعظم مسعودی


10. بهره‌برداری بلند‌مدت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح حوضه آبریز با در نظر گرفتن کیفیت آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-108

اکبر کریمی؛ محمدرضا نیکو؛ رضا کراچیان؛ اکبر مختارپور


11. تعیین هدررفت واقعی آب و شاخص‌های عملکرد نشت درشبکه آبرسانی شهر لار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 229-232

مسعود نوشادی؛ مسلم راستی


12. الگوریتم بهینه‌سازی جهش قورباغه در تخمین ضرایب مدل روندیابی سیلاب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 167-174

حسین عروجی؛ امید بزرگ حداد؛ الهه فلاح مهدی‌پور


13. ارزیابی هیدروگراف SCS و هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH) در حوضه آبخیز جونقان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 205-208

احمدرضا فتاحی؛ روح الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی؛ خدایار عبداللهی


14. مدل‌سازی تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک اراضی پایاب سد حاجیلرچای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تلفیق زمین آمار و مدل SaltMod

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-31

مینا کاظمی زریون؛ امیرحسین ناظمی؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ محمد علی قربانی