نویسنده = عباسعلی قزل سوفلو
تعداد مقالات: 35
1. کاربرد شمع و صفحات مستغرق در تخلیه رسوبات از مخازن سد‌ها در رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 165-169

میلاد عبدالله‌پور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


4. بررسی تأثیر طول سرریز مستغرق بر تغییرات توپوگرافی بستر در خم 90 درجه‌ تند

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 159-163

هدی مشکورنیا؛ محمود شفاعی بجستان


5. پیش‌بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه‌های هوشمند

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-168

هادی ثانی‌خانی؛ محمدرضا نیک‌پور؛ داود فرسادی‌زاده؛ محمد مهدی معیری


6. حساسیت مدل CERES – Maize نسبت به پارامترهای فیزیکی خاک برای تخمین محصول ذرت علوفه‌ای تحت دو سطح کود نیتروژنه

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-179

حمزه دوکوهکی؛ مهدی قیصری؛ سید فرهاد موسوی


7. شبیه‌سازی عددی تأثیر جریان غلیظ بر آشفتگی جریان در تخلیه‌کننده تحتانی سدها

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 183-187

سید محمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور


8. تحلیل آماری رابطه‌های هندسی- هیدرولیکی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب بجنورد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 189-193

محبوبه حاجی بیگلو؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد تقی دستورانی؛ بیژن قهرمان؛ محمدرضا اختصاصی


9. بررسی شرایط خودتنظیفی کانال و سیفون‌های معکوس پای‌پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 195-199

حسین خزیمه‌نژاد؛ محمود شفاعی بجستان؛ رحیم آورند


10. ارزیابی کارایی مدل بارش- رواناب IHACRES در شبیه‌سازی جریان‌های روزانه و ماهانه حوزه آبخیز معرف ناورود استان گیلان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 229-233

فروغ وردیان؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ مهدی زارعی


11. افزایش بهره‌وری آب کاربردی ذرت دانه‌ای در ارزوئیه استان کرمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 235-239

رسول اسدی؛ نادر کوهی چله‌کران


13. واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای کلزا در شرایط مزرعه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-17

حجت‌اله اروانه؛ فریبرز عباسی


14. تخمین ضریب‌های جریان برگشتی از نیازها در سطح حوضه آبریز شیان با واسنجی خودکار مدل MODSIM

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-27

ایمان سبززاده؛ سعید علیمحمدی؛ مجتبی شوریان


15. کاربرد روش‌های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی(مطالعه موردی: سد دامغان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-63

محمد رضا نیک‌پور؛ زینب سلمانی جلودار؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ هادی ثانی خانی؛ فریناز شجاع


16. تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-86

بهزاد رهنما؛ محسن ناصری؛ بنفشه زهرایی


17. مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-96

رضا رستمی جونقانی؛ علی‌نقی ضیائی؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین انصاری؛ سعیدرضا خداشناس


18. ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه عصبی در پیش‌بینی وقایع خشکسالی در ایستگاه یزد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 205-209

حمیده افخمی؛ محمدتقی دستورانی


19. بررسی عددی الگوی رفتاری جریان روی سرریزهای‌ سه‌جانبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 211-215

حامد تقی‌زاده؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری


20. بررسی آزمایشگاهی تعیین رابطه عمق جریان غلیظ در محل غوطه‌وری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 217-222

حسن گلیج؛ مهدی قمشی


21. مقایسه تغییرات درون و میان رگباری رواناب و رسوب در پلات‌های مستقر در کاربری‌های مرتع و جنگل احیا شده

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-19

زهرا سلیمانخانی؛ سیّد حمیدرضا صادقی؛ سید خلاق میرنیا؛ راضیه غلامی گوهره


22. تحلیل ریسک و عدم قطعیت شکست سد خاکی (مطالعه موردی: سد درودزن در استان فارس)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 31-40

احسان گودرزی؛ ناصر شکری؛ مینا ضیائی


23. پیش‌بینی مصرف آب شهر تهران با به کارگیری الگوهای فصلی سری زمانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-77

منا آقابیگی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد صادق الهیاری


24. تغییرات درجه میان‌بری و شکل چم‌های در قسمتی از رودخانه کارون با استفاده از فناوری سنجش از دور

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-87

صالح یوسفی؛ مهدی وفاخواه؛ سمیه میرزایی؛ شهلا توانگر


25. بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-96

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده‌دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور